Digital Humanities Lab

Digital and Humanities: continuing the conversation

Het Digital Humanties Lab staat centraal in al bestaand digital humanities-onderzoek aan de drie KNAW-instituten, bijvoorbeeld op het gebied van computationele modellen voor de evolutie van volksverhalen, de ‘robot writer’, automatische analyse van stijl en kwaliteitskenmerken van literaire werken, en het koppelen van gestructureerde persoonsgegevens aan andere historische databases. De onderzoeksgroep wordt gehuisvest in het Spinhuis.

Marieke van Erp is de teamleider van het Lab. Van Erp, taaltechnoloog en specialist op het gebied van semantische analyse van teksten op entiteiten en gebeurtenissen, werkte aan Tilburg University, Naturalis, en sinds 2009 aan de VU; ze pionierde met haar promotie-onderzoek (verdedigd in 2010) digital humanities-methoden op historische tekstuele bronnen. Het team wordt gecompleteerd door postdoc-onderzoekers Melvin Wevers, historicus en digital humanities-specialist die een promotietraject in Utrecht doorliep, en Adina Nerghes, communicatiewetenschapper en text analytics-specialist, die promoveerde aan de VU.